Psihologija psihijatrija psihoterapija kbt2023-10-20T15:21:16+00:00

Psihologija psihijatrija psihoterapija kbt . Verujemo da je timski pristup posebno važan sa malom decom i tražimo vaše partnerstvo u pronalaženju načina za efikasno rešavanje problema.

Psihologija psihijatrija psihoterapija kbt

Najnovije vesti Obaveštenja Saveti

Pri radu sa širokim spektrom dečijih problema primenjujemonaučno utemeljena znanja iz psihologije i bihevioralno – kognitivne psihoterapije kao i ostale kreativne tehnike.

Psihologija psihijatrija psihoterapija kbt

Psihologija psihijatrija psihoterapija kbt . Centar za razvoj i zaštitu mentalnog zdravlja pristupa širokom spektru emocionalnih, kognitivnih i bihevioralnih problema koji se često javljaju u detinjstvu, adolescenciji i kod odraslih. Terapeuti koriste različite metode zasnovane na kognitivno – bihevioralnim tehnikama kao i terapiju igrom.  Blisko sarađujemo sa roditeljima na rešavanju problema kod kuće i u školi i pomažemo deci da vode zdrav i srećan život. Naš rad sa adolescentima se fokusira na stvaranju poverljivog i iskrenog okruženja, zasnovanom na razumevanju. Adolescencija je vreme velikih promena i može biti vrlo burna. To je vreme tranzicije od detinjstva ka sticanju nezavisnosti i suočavanja sa brojnim razvojnim izazovima i preprekama. Terapija sa adolescentima se često fokusira na borbe vezane za porodične odnose, partnerske i drugarske veze, donošenje odluka, akademski učinak, interakcije u grupi vršnjaka i razne stresore vezane za proces ulaska u odraslo doba.

Psihologija psihijatrija psihoterapija kbt

Psihologija psihijatrija psihoterapija kbt . Centar za razvoj i zaštitu mentalnog zdravlja pristupa širokom spektru emocionalnih, kognitivnih i bihevioralnih problema koji se često javljaju u detinjstvu, adolescenciji i kod odraslih. Terapeuti koriste različite metode zasnovane na kognitivno – bihevioralnim tehnikama kao i terapiju igrom.  Blisko sarađujemo sa roditeljima na rešavanju problema kod kuće i u školi i pomažemo deci da vode zdrav i srećan život. Naš rad sa adolescentima se fokusira na stvaranju poverljivog i iskrenog okruženja, zasnovanom na razumevanju. Adolescencija je vreme velikih promena i može biti vrlo burna. To je vreme tranzicije od detinjstva ka sticanju nezavisnosti i suočavanja sa brojnim razvojnim izazovima i preprekama. Terapija sa adolescentima se često fokusira na borbe vezane za porodične odnose, partnerske i drugarske veze, donošenje odluka, akademski učinak, interakcije u grupi vršnjaka i razne stresore vezane za proces ulaska u odraslo doba.

Zakažite Termin

“Zakažite termin kod nas i otvorite vrata ka unutarnjem rastu i emocionalnom blagostanju.”

Go to Top