Psihoterapija cena cenovnik Nis

Psihoterapija cena cenovnik Nis . Otključajte svoj unutarnji potencijal uz našu psihoterapijsku podršku – Neka svaki korak ka samorazvoju bude korak ka ispunjenijem životu. Zajedno ka srećnom detinjstvu – Vaša podrška na putu rasta i razvoja.”. Vaše dete zaslužuje samo najbolje, i mi smo tu da ga podržimo u ostvarivanju tog potencijala. Otključajte svoj unutarnji potencijal uz našu psihoterapijsku podršku – Neka svaki korak ka samorazvoju bude korak ka ispunjenijem životu. Zajedno ka srećnom detinjstvu – Vaša podrška na putu rasta i razvoja.”. Vaše dete zaslužuje samo najbolje, i mi smo tu da ga podržimo u ostvarivanju tog potencijala.

Psihoterapijska pomoć. Dijagnostika. Lečenje i rehabilitacija.

Pri radu sa širokim spektrom dečijih problema primenjujemonaučno utemeljena znanja iz psihologije i bihevioralno – kognitivne psihoterapije kao i ostale kreativne tehnike.

Odrasli

Psihološka podrška. Roditeljski trening. Psihoterapija u superviziji. Dijagnostika. Savetovanje

 • KONSULTACIJA — 1.500 rsd

 • PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE — 1h/2.000 rsd

 • INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA — 1h/3.000 rsd

 • GRUPNA PSIHOTERAPIJA — 2h/2.000 rsd

 • RADIONICE (u cenu je uključeno kompletno pohađanje obuke)
  – Trening roditeljskih veština (10 radionica u trajanju od 2h) – 10.000 rsd
  – Trening bihevioralnih i emocionalnih veština (celodnevna obuka u trajanju od 5h) – 3.500 rsd
  – Vršnjako nasilje – (dvodnevna obuka u trajanju od ukupno 4h) – 2.500 rsd
  – Zavisnost od društvenih mreža i interneta – (4 radionica u trajanju od 2h) – 4.000 rsd
  – Asertivni trening – (6 radionica u trajanju od 2h) – 5.000 rsd
 • PSIHIJATRIJSKI PREGLED — 4.000 rsd

 • PSIHODIJAGNOSTIKA  — 6.000 rsd

Deca i Adolescenti

Učenje veština. Socijalizacija. Psihoterapija u superviziji. Dijagnostika. Savetovanje

 • INDIVIDUALNI RAD SA PSIHOLOGOM — 1h/1.500 rsd

 • GRUPNI RAD SA PSIHOLOGOM — 1h 30m/1.000 rsd

 • INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA — 1h 15m/2.500 rsd

 • GRUPNA PSIHOTERAPIJA — 2h/1.500 rsd

 • DEČIJA AKADEMIJA — 5.000rsd (cena je izražena na mesečnom nivou)
 • RADIONICE – PROGRAM OPTIMALNOG RAZVOJA (cene su izražene na mesečnom nivou)
  – 2 dolaska nedeljno na 3h – 8.000 rsd
  – 3 dolaska nedeljno na 3h – 14.000 rsd
  – 5 dolaska nedeljno na 3h – 20.000 rsd
 • PSIHODIJAGNOSTIKA —4.000 rsd

 • KUĆNA POSETA PSIHOLOGA/TERAPEUTA — 3.000 rsd

 • PREGLED DEČIJEG PSIHIJATRA — 4.000 rsd

Psihoterapija cena cenovnik Nis

Psihoterapija cena cenovnik Nis . Otključajte svoj unutarnji potencijal uz našu psihoterapijsku podršku – Neka svaki korak ka samorazvoju bude korak ka ispunjenijem životu. Zajedno ka srećnom detinjstvu – Vaša podrška na putu rasta i razvoja.”. Vaše dete zaslužuje samo najbolje, i mi smo tu da ga podržimo u ostvarivanju tog potencijala.

Psihoterapija cena cenovnik Nis

Otključajte svoj unutarnji potencijal uz našu psihoterapijsku podršku – Neka svaki korak ka samorazvoju bude korak ka ispunjenijem životu. Zajedno ka srećnom detinjstvu – Vaša podrška na putu rasta i razvoja.”. Vaše dete zaslužuje samo najbolje, i mi smo tu da ga podržimo u ostvarivanju tog potencijala. Otključajte svoj unutarnji potencijal uz našu psihoterapijsku podršku – Neka svaki korak ka samorazvoju bude korak ka ispunjenijem životu. Zajedno ka srećnom detinjstvu – Vaša podrška na putu rasta i razvoja.”. Vaše dete zaslužuje samo najbolje, i mi smo tu da ga podržimo u ostvarivanju tog potencijala.

Zakažite termin

Zakažite termin kod nas i otvorite vrata ka unutarnjem rastu i emocionalnom blagostanju. Naš stručni tim čeka da Vas sasluša, podrži i vodi na vašem putu ka pozitivnim promenama.