Psihoterapija dece i adolescenata

Psihoterapija dece i adolescenata. Terapeut pristupa detetu na način koji je prilagođen njegovom uzrastu i razumevanju. Ovo može uključivati igru, umetnost, pričanje priča ili korisne tehnike koje su odgovarajuće za detetovu sposobnost izražavanja.

Psihoterapija kod dece i adolescenata

Psihoterapija kod dece je specifičan oblik terapije koji se koristi za rešavanje emocionalnih, mentalnih i ponašajnih problema kod dece. Ova vrsta terapije se prilagođava uzrastu, razvojnom nivou i potrebama deteta.

Psihoterapija dece i adolescenata je tretman zasnovan na dokazima namenjen, deci, mladima i njihovim porodicama koji mogu imati složene emocionalne i psihološke teškoće.

Fokus dečije i adolescentne psihoterapije je da pomogne da se razume šta se dešava u unutrašnjem svetu deteta kroz ponašanje, igru ili reči.

Terapijski odnos se razvija kroz razgovor ili igru, u zavisnosti od uzrasta. Cilj je da dete ili mlada osoba bolje razumeju sebe, svoje odnose i ponašanje kako bi se menjali, učili, rasli i razvijali se.

Dečiji i adolescentni psihoterapeuti mogu da vide decu i mlade pojedinačno ili sa porodicom.

Dečji psihoterapeuti takođe primenjuju svoj pristup u radu sa roditeljima, starateljima i drugim stručnjacima kako bi stekli dublje razumevanje detetove perspektive.

Psihoterapija kod dece ima za cilj poboljšanje emocionalnog blagostanja, socijalnih veština i kvaliteta života deteta.

Šta deca i porodice mogu očekivati?

Procena

Procena počinje nizom kratkih sastanaka. Tokom njih se obično stvara slika o problemima koja je od koristi prilikom formiranja plana lečenja, ako je to potrebno.

Odluke o tome šta uraditi nakon procene donose se u razgovoru sa roditeljima i detetom ili mladom osobom. Važno je da svi razumeju razloge za plan lečenja i da se slažu sa njim.

Dužina tretmana

Termini mogu biti nedeljni, dvonedeljni ili mesečni, ali psihoterapijski tretman može uključivati i intenzivan rad koji podrazumeva čak tri sesije nedeljno.

Nakon procene, biće dogovoren plan lečenja, koji može biti kratkoročni (šest nedelja do šest meseci) ili se može preporučiti stalni rad, što bi moglo značiti dugoročnu podršku (jedna godina ili više).

Terapijske sesije

Individualne sesije psihoterapije traju od 50 do 90 minuta.

Deca se obično sama sastaju sa psihoterapeutom, ali u početku na sesijama borave zajedno sa roditeljima.

Starija deca često vole da pričaju o svojim poroblemima i poteškoćama, mlađa, na sesijama se mogu igrati ili crtati..

Dečji psihoterapeuti obično viđaju decu u isto vreme, istog dana i u istoj prostoriji svake nedelje. Važna je predvidljiva rutina i doslednost.

Rad sa roditeljima uz lečenje njihovog deteta može se ponuditi svake dve nedelje, a grupni sastanci za roditelje ili profesionalce se nude povremeno.

Grupne konsultacije

Psihoterapeuti za decu i adolescente takođe mogu ponuditi konsultacije grupama, mrežama ili timovima koji misle da bi psihoterapija mogla biti od pomoći..

Kada psihoterapija može biti od koristi?

Dečija psihoterapija se nudi kada psihičke ili emocionalne poteškoće traju već neko vreme ili su prilično teške. Psihoterapija je jedna od opcija u trenucima kada su svi zbunjeni u vezi problema i niko u potpunosti ne razume poteškoće deteta.

Psihoterapija može pomoći u nizu problema uključujući:

  • Anksioznost
  • Depresiju
  • Probleme u ponašanju
  • Vršnjačko nasilje
  • Hiperaktivnosti poremećaj pažnje
  • Nisko samopoštovanje
  • Samopovređivanje
  • Posttraumatske simptome

Deca mogu reagovati na životne događaje za koje svi znaju ali je takođe moguće da su poteškoće počele bez očiglednog razloga.

Efikasnost

Psihoterapija ponekad vrlo brzo napravi razliku, čak i sa najzabrinjavajućim simptomima.

Međutim, lečenje nije samo uklanjanje neželjenih simptoma. Lečenje ima za cilj da pomogne pojedincu da bolje iskoristi buduće prilike i odnose.

Kod veoma male dece, cilj je da im se pomogne da izađu na zdrav razvojni put. Istraživanja pokazuju da je psihoterapija posebno efikasna u lečenju depresije, anksioznosti, poremećaja ponašanja i razvojnih poremećaja.

Nemojte čekati, pronađite pihoterapeuta koji Vam može pomoći!

Faktori rizika i neželjene posledice

U svakom psihološkom tretmanu postoji rizik da se osećate gore pre nego što počnete da se osećate bolje. Ponašanje se može pogoršati u kratkom roku, pre nego što se poboljša.

Ovo se može dogoditi iz više razloga. Deca ponekad otkriju da njihove sesije izazivaju neželjena osećanja, misli i sećanja. To može izazvati povlačenje, kritični odnos prema terapeutu ili čak otpor i odbacivanje tretmana.

Deca često naporno rade tokom lečenja što može oduzeti mnogo emocionalne energije. Većina dece, uključujući i onu koja su negativna prema terapiji, veže se za tretman i dolaske pa im teško padaju odsustvo terapeuta ili otkazane sesije.

Alternative

Dečja psihoterapija nije za svakoga. Postoji niz alternativnih tretmana o kojima će vaš terapeut razgovarati sa vama tokom procene.

Dugoročna psihoterapija se nudi kada procena sugeriše da je to najkorisniji tretman za određene teškoće deteta.

U nekim slučajevima deci pomažu lekovi koje može da prepiše lekar psihijatar.

Pacijenti mogu odlučiti da ne pribegnu bilo kakvom obliku stručne pomoći i da sami rešavaju problem.

Dužina terapije zavisi od specifičnih potreba deteta i problema koje rešavaju. Neki problemi mogu zahtevati samo nekoliko sesija, dok drugi mogu zahtevati duže trajanje terapije.

Etika i poverljivost

Terapeuti poštuju etičke smernice i poverljivost u radu sa decom. Informacije se obično deli sa roditeljima ili starateljima samo uz saglasnost deteta.

Podeli

Psihoterapija dece i adolescenata

RADNO VREME

Pon – Pet 10:00 – 20:00
Sub Po zakazivanju
Ned Po zakazivanju

Lokacija

Psihoterapija dece i adolescenata

Psihoterapija dece i adolescenata. Terapeut pristupa detetu na način koji je prilagođen njegovom uzrastu i razumevanju. Ovo može uključivati igru, umetnost, pričanje priča ili korisne tehnike koje su odgovarajuće za detetovu sposobnost izražavanja.

Psihoterapija dece i adolescenata