poteskoce u ucenju kod dece

poteskoce u ucenju kod dece . Problemi u učenju se često mogu veoma uspešno tretirati, iako se ne mogu izlečiti. Cilj terapije je da omogući mladima da žive sa svojim ograničenjima što produktivnije

Poremećaji učenja

Problemi u učenju se često mogu veoma uspešno tretirati, iako se ne mogu izlečiti.

Cilj terapije je da omogući mladima da žive sa svojim ograničenjima što produktivnije.

Najčešće smetnje su:

 • Disleksija
 • Disgrafija
 • Diskalkulija

Tretman se obično sprovodi na četiri fronta:

 1. Psiho-socijalno-bihejvioralne terapije: podučavanje dece strategijama za maksimiziranje njihovih snaga i kompenzaciju njihovih slabosti.
 2. Druge intervencije: Specijalizovana nastava jezika, koju predaje učitelj ili terapeut koji je prošao posebnu obuku, koristi se za podučavanje dece sa disleksijom da čitaju i pišu. Programi postoje i za decu sa disgrafijom i diskalkulijom.
 3. Terapija lekovima: upotreba lekova za poboljšanje problema sa koncentracijom i drugih stanja npr. poput depresije.
 4. Specijalno obrazovanje: školsko okruženje prilagođeno jedinstvenim potrebama svakog deteta sa smetnjama u učenju.

Šta obuhvata psiho-socijalno-bihejvioralna terapija u našem centru

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija: uči decu tehnikama za promenu ponašanja. Na primer, deca mogu biti naučena da stave ruke na stomak i opuste se kada se osećaju uznemireno, ili da budu naučena da razmišljaju o zadacima korak po korak kada rešavaju probleme.
 • Modifikacija ponašanja: tehnika za modifikaciju ponašanja putem potkrepljenja.
 • Trening socijalnih veština: podučava mlade osnovnim društvenim veštinama poput uspostavljanja kontakta očima kada razgovaraju sa nekim drugim, čitanje izraza lica ljudi itd. Obično se održava u grupnom okruženju.
 • Psihoterapija: je terapija razgovorom namenjena da pomogne klijentima da preokrenu nefunkcionalne stavove i misli koje imaju o sebi, kao i da razumeju i prihvate svoje invaliditet.
 • Grupe za podršku: okupljanja adolescenata koji imaju smetnje u učenju ili njihovih roditelja. Grupe za podršku okupljaju ljude u sličnim okolnostima kako bi podelili svoja iskustva i osećanja u atmosferi podrške, bez osuđivanja.
 • Porodično savetovanje: Destruktivni porodični obrasci mogu postati toliko duboko ukorenjeni da opstaju čak i nakon što dete sa nedostatkom učenja počne da napreduje. Porodično savetovanje može biti koristan forum za emitovanje međuporodičnih sukoba, preispitivanje i otkrivanje novih rešenja za prekid nezdravog ciklusa.
 • Specijalna edukacija – Problem sa učenjem sami po sebi ne kvalifikuje učenika za usluge specijalnog obrazovanja. To je jaz između njegovog trenutnog školskog učinka i njegovog akademskog i intelektualnog potencijala, kako je utvrđeno testiranjem, koje odlučuje o podobnosti.

Školsko okruženje bi trebalo biti prilagođeno tako da olakša učeniku proces usvajanja gradiva:

To se odnosi na:

 • Pojednostavljivanje instrukcija i izbegavanje više zahteva.
 • Omogućavanje učeniku da radi testove u maloj, tihoj učionici.
 • Omogućavanje učeniku dodatnog vremena da završi testove i druge zadatke u učionici. – Prezentacija i pregldanje uputstava za domaće zadatake na tabli.
 • Omogućavanje učeniku sa problemom sluha da nosi posebne slušne aparate.
 • Naručivanje drugog kompleta knjiga koji bi stajao u školi, u slučaju da učenik zaboravi svoje knjige kod kuće – nije neuobičajena pojava.
 • Za učenike sa disleksijom, disgrafijom koji imaju poteškoća u pisanju ili loše pišu, ocenjivati radove prvenstveno na osnovu sadržaja, a ne na osnovu pravopisa i urednosti.
 • Omogućavanje učenicima sa smetnjama u učenju da koriste programe za obradu teksta, kalkulatore, audio knjige i drugu pomoćnu tehnologiju.

RADNO VREME

Pon – Pet 10:00 – 20:00
Sub Po zakazivanju
Ned Po zakazivanju

Lokacija

poteskoce u ucenju kod dece

Zakažite termin

Centar DAP – Siguran prostor za vaš unutarnji rast i emocionalno blagostanje

poteskoce u ucenju kod dece