Kognitivna psihoterpija dece Nis

Kognitivna psihoterpija dece Nis . Psihoterapeutska metoda zasnovana na pretpostavci da uzroci psihičkih tegoba i poremećaja  leže u greškama u razmišljanju

Kognitivno bihevioralna psihoterapija (KBT)

Kognitivno bihevioralna psihoterapija je psihoterapeutska metoda zasnovana na pretpostavci da uzroci psihičkih tegoba i poremećaja leže u greškama u mišljanju. Usmerena je na promenu nerealnih, nelogičnih ili neodgovarajućih misli i uverenja, kao i nefunkcionalnih i stereotipnih oblika mišljenja, percepcije, interpretacije i sagledavanja sveta, ljudi i okolnosti.

Kognitivno bihevioralna psihoterapija ima za cilj:

 • Smanjenje ili potpuno eliminisanje znakova poremećaja;
 • Rešavanje psihosocijalnih problema  (koji mogu biti ili posledica psihičkog poremećaja ili prethoditi njegovoj pojavi);
 • Smanjenje verovatnoće relapsa nakon završetka lečenja;
 • Otklanjanje uzroka koji doprinose razvoju psihopatologije:
 • Promenu nefunkcionalnih uverenja, ispravljanje kognitivnih grešaka, promenu disfunkcionalnog ponašanja;
 • Poboljšanje efikasnosti farmakoterapije.

Efikasnost kognitivno bihevioralne psihoterapije

Najveću efikasnost kognitivna terapija ima u lečenju:

 • Depresije
 • Anksioznosti (uključujući paniku)
 • Raznih vrsta socijalne fobije (trema, strah od javnog nastupa, strah od ispita)
 • Zavisnosti (uključujući alkoholizam i zavisnost od droga)
 • Poremećaja u ishrani (posebno prejedanje)
 • Impulsivnosti
 • Posttraumatskog stresnog poremećaja

Kognitivna terapija kao metoda ima mnogo prednosti. To je naučno orijentisan pravac, odnosno ima čvrstu osnovu u vidu najnovijih dostignuća psihologije i neurofiziologije.  Kognitivna terapija ima ozbiljnu strukturu lečenja, koja se sastoji od uzastopnih koraka sa povratnim informacijama od pacijenta. U okviru procesa lečenja, odnos između pacijenta i terapeuta se gradi na osnovu međusobnog poštovanja.

Prema višegodišnjim istraživanjima, pacijenti koji su lečeni kognitivnom terapijom postižu uspeh čak i u oblastima koje su ranije smatrali zatvorenima za sebe. To znači da se postiže trajni efekat lečenja, koji nije samo simptomatsko (privremeno) poboljšanje. Ako je potrebno, kognitivna terapija se može sprovesti u kombinaciji sa lekovima.

RADNO VREME

Pon – Pet 10:00 – 20:00
Sub Po zakazivanju
Ned Po zakazivanju

Lokacija

Zakažite termin

Centar DAP – Siguran prostor za vaš unutarnji rast i emocionalno blagostanje

Kognitivna psihoterpija dece Nis

Kognitivna psihoterpija dece Nis . Psihoterapeutska metoda zasnovana na pretpostavci da uzroci psihičkih tegoba i poremećaja  leže u greškama u razmišljanju