Deciji psiholog pomoc Nis

Deciji psiholog pomoc Nis . Stručnjak za mentalno zdravlje koji se bavi psihološkom procenom i različitim oblicima terapije kako …

Dečiji psiholog

Dečji psiholog je stručnjak za mentalno zdravlje koji se bavi psihološkom procenom i različitim oblicima terapije kako bi pomogao deci i adolescentima da nauče da se bolje nose sa životnim problemima i pitanjima vezanim za mentalno zdravlje. Zvanje psihologa stiču nakon završenih studija psihologije u trajanju od 5 godina.

Oni mogu pomoći u lečenju mentalnih, emocionalnih, društvenih i bihejvioralnih zdravstvenih stanja.

Dečiji psiholog ima veštine potrebne za procenu i lečenje mentalnog, emocionalnog, socijalnog i bihejvioralnog zdravlja odojčadi, male dece, dece i adolescenata.

Dečji psiholozi temeljno razumeju osnovne psihološke potrebe dece i adolescenata kao i uticaje porodice i društva na njihov razvoj. Ovo se posebno odnosi na:

  • Socijalno i emocionalno prilagođavanje;
  • Razvojne procese;
  • Adaptaciju;

Dečji psiholozi takođe imaju stručno znanje o mentalnim i bihevioralnim stanjima koja utiču na decu. Dečiji psiholozi koriste širok spektar procedura i veština u radu sa decom i adolescentima, uključujući:

  • Procenu psiholoških, intelektualnih, kognitivnih i bihejvioralnih problema kroz testiranja i evaluaciju;
  • Korišćenje intervencija kao što su psihoterapija (terapija razgovorom) i modifikacija ponašanja;
  • Razvijanje preventivnih programa, kao što je sprečavanje vršnjačkog nasilja, zavisnosti, trudnoće u adolescenciji itd;
  • Konsultacije sa drugim stručnjacima i zdravstvenim radnicima koji rade sa decom;

RADNO VREME

Pon – Pet 10:00 – 20:00
Sub Po zakazivanju
Ned Po zakazivanju

Lokacija

Zakažite termin

Centar DAP – Siguran prostor za vaš unutarnji rast i emocionalno blagostanje

Deciji psiholog pomoc Nis