Psiholoska terapija pomoc Nis

Psiholoska terapija pomoc Nis . Radionice su više od interaktivnih sastanaka. Oni su prostor za grupe koje se okupljaju oko zajedničkog cilja, koje efikasno sarađuju i rešavaju složene probleme.

Radionice

Radionice su više od interaktivnih sastanaka. Oni su prostor za grupe koje se okupljaju oko zajedničkog cilja, koje efikasno sarađuju i rešavaju složene probleme. Sjajna radionica može stvoriti inovaciju, povezivanje i transformaciju kako za pojedinca tako i za širu zajednicu.

Psiholoska terapija pomoc Nis

Šta su radionice?

  • Radionica je strukturisana i interaktivna sesija osmišljena da stvori okruženje za smislen rad i da vodi grupu kroz proces koji će dovesti do sjajnih rezultata. Radionice su osmišljene da angažuju učesnike i podstiču njihovo aktivno uključivanje u proces.
  • To nisu treninzi u kojima jedna osoba podučava sve ostale u prostoriji. To nisu ni sastanci na kojima ljudi jedni drugima daju informacije, ali retko sarađuju na zadatku sa strukturisanim pristupom.
  • Radionice obično uključuju praktične aktivnosti, grupne diskusije, simulacije i kolaborativne vežbe, koje omogućavaju učesnicima da istražuju, daju ideje i učestvuju u postizanju svojih željenih rezultata.
  • Još jedan aspekt koji objedinjuje sve radionice je da su one strukturisane i osmišljene tako da pomognu grupi da postigne željeni ishod. Voditelj radionice će često planirati radionicu kao niz aktivnosti sa pažnjom na tajming, tok i optimalnu dinamiku grupe.

Šta je svrha radionica?

Iako ciljevi ili cilj radionice mogu da variraju u zavisnosti od postavke ili specifične teme – svrha je otprilike ista. Svrha radionice je da stvori prostor gde učesnici mogu zajedno da razmišljaju na sigurnom mestu uz međusobno poverenje, da se uključe u zajednički rad i da na organizovan i strukturisan način dođu do rezultata.

Bilo da se radi o definisanju kako postići određene ciljeve u vaspitanju ili obrazovanju, izgradnji veština ili radu na ličnom razvoju, svrha radionice je da stvori interaktivno, participativno okruženje za ljude da se u potpunosti, saradnički i kreativno angažuju i postignu željene rezultate.

Kada stvorite siguran prostor koji osnažuje ljude da pronađu sopstvena rešenja, kreativnost se oslobađa. Tokom radionica pronalaze se rešenja koja inače možda ne bi bila otkrivena, grade se smislene i trajne veze sa drugim učesnicima.

Prema našem iskustvu, odlična radionica može biti transformativna za sve učesnike, a poboljšanja u komunikaciji, saradnji i rešavanju problema imaju dalekosežne efekte izvan individualne sesije ili projekta.

Aktuelne radionice


Trening roditeljskih veština – Obuka za roditelje

Radionice su namenjene roditeljima dece uzrasta od 3 do 13 godina, roditelji obično dolaze bez prisustva deteta. Terapeut podučava i modeluje veštine za efikasnije suočavanje sa izazovnim ponašanjima, a zatim ih uvežbava kroz igranje uloga sa roditeljima. Nakon svake sesije od roditelja se očekuje da vežbaju veštine kod kuće. Porodice obično učestvuju u 10 radionica.

Prijavu možete izvršiti putem mejla info@cdap.com


Zavisnost od društvenih mreža i interneta – Obuka za roditelje

Roditeljstvo u digitalnoj eri može biti puno izazova. Program radionice osmišljen je sa planom da vam pokaže kako da usmeravate decu, smanjite stepen rizika i ublažite negativne efekte u svetu prepunom tehnologije, medija i uređaja. Ova radionica pruža praktične savete za roditelje kako da vaspitavaju svoju decu i tinejdžere u digitalnoj eri, i pomaže im da istraže mogućnosti ali i da se suoče sa izazovima digitalnog, medijski bogatog, onlajn sveta.

Obuka se odvija jednom nedeljno u trajanju od mesec dana.

Prijavu možete izvršiti putem mejla info@cdap.com


Program optimalnog razvoja – Radionice za decu predškolskog i ranoškolskog uzrasta

Naš program optimalnog razvoja je holistički program koji stavlja naglasak na razvoj fizičkih, kognitivnih, komunikativnih, društvenih i adaptivnih veština kroz zabavne, edukativne i društvene aktivnosti. Radionice su vođene od strane naših profesionalaca, psihologa, pedagoga i terapeuta i imaju za cilj da nauče vaše dete veštinama potrebnim za optimalni rast i razvoj intelektualnih, emocionalnih i društvenih sposobnosti.

Radionice se održavaju svakog radnog dana od ponedeljka do petka u trajanju od 3h.

Dostupni su dvodnevni/trodnevni/petodnevni programi.

Prijavu možete izvršiti putem mejla info@cdap.com


Asertivni trening – Obuka za odrasle

Naše komunikacijske veštine su od suštinskog značaja za pozitivne i produktivne odnose. Efikasna komunikacija zahteva da budemo jasni u vezi sa sopstvenim mislima i željama, kao i da na adekvatan način odgovaramo na misli i želje drugih. Osobe sa asertivnim stilom u komunikaciji izražavaju svoje ideje i osećanja na otvoren i direktan način – navodeći svoje potrebe jasno i bez defanzivnosti. Tokom ove obuke, učesnici će izgraditi svest o svojim komunikacijskim obrascima i naučiće da samouvereno komuniciraju sa ljudima oko sebe. Ova radionica je zabavna, smislena i veoma efikasna za poboljšanje svesti i veština komunikacije.

Obuka se odvija jednom nedeljno u trajanju od šest nedelja.

Prijavu možete izvršiti putem mejla info@cdap.com

Sve informacije o aktuelnim i budućim radionicama možete videti i na našem Blogu

RADNO VREME

Pon – Pet 10:00 – 20:00
Sub Po zakazivanju
Ned Po zakazivanju

Lokacija

Psiholoska terapija pomoc Nis

Zakažite termin

Centar DAP – Siguran prostor za vaš unutarnji rast i emocionalno blagostanje

Psiholoska terapija pomoc Nis

Psiholoska teramoja pomoc Nis . Radionice su više od interaktivnih sastanaka. Oni su prostor za grupe koje se okupljaju oko zajedničkog cilja, koje efikasno sarađuju i rešavaju složene probleme.