Psihijatar pomoc terapija nis

Psihijatar pomoc terapija nis . Lekar koji može da dijagnostikuje i leči mentalna, emocionalna i bihevioralna stanja. Može da prepisuju lekove i druge medicinske tretmane.

Psihijatar

Psihijatar je lekar koji može da dijagnostikuje i leči mentalna, emocionalna i bihevioralna stanja. Psihijatar može da prepisuju lekove i druge medicinske tretmane. Psihijatri procenjuju i mentalne i fizičke aspekte psiholoških stanja. Oni ih mogu dijagnostikovati i lečiti. Psihijatri mogu propisati lekove koji pomažu u lečenju mentalnih stanja i poremećaja. Ovi lekovi rade na promeni hemijske signalizacije i komunikacije unutar mozga, što može umanjiti neke simptome određenih psihijatrijskih stanja. Psihijatri često propisuju lekove u kombinaciji sa psihoterapijom.

Koja je razlika između psihijatra i psihologa?

Psihijatar je lekar koji može da dijagnostikuje i leči različita mentalna stanja i poremećaje. Oni mogu da prepisuju lekove i druge medicinske tretmane.

Psiholozi takođe leče različita mentalna stanja i poremećaje psihoterapijom. Psiholog ne može da prepiše lekove.

Psihijatri obično leče složenija stanja, posebno ona kojima su potrebni lekovi, hospitalizacija ili medicinski tretmani.

Koja je razlika između psihijatra i psihoterapeuta?

Psihoterapeuti mogu biti i psihijatri i psiholozi kao i ostali kvalifikovani profesionalci iz srodnih humanističkih nauka (poput specijalnih pedagoga, defektologa, pedagoga itd.) Psihoterapeuti nakon završene četvorogodišnje edukacije postaju kvalifikovani da procene mentalno zdravlje osobe i koriste terapijske tehnike.

Psihoterapeut može da dijagnostikuje i leči psihološka stanja i poremećaje. Psihijatar je lekar koji može da dijagnostikuje i prepisuje lekove i medicinski tretman za stanja i poremećaje iz oblasti mentalnog zdravlja.

Koja je razlika između psihijatra i neurologa?

Neurolog je lekar koji dijagnostikuje, leči i upravlja stanjem mozga i nervnog sistema (mozak, kičmena moždina i nervi). Neurolog poznaje anatomiju, funkciju i stanja koja utiču na nerve i nervni sistem. Dok su neurolozi i psihijatri lekari koji se bave stanjima koja utiču na mozak, neurolog je više fokusiran na fizičke aspekte i simptome stanja, a psihijatar je više fokusiran na kognitivne i bihejvioralne simptome stanja.

Neurolozi takođe dijagnostikuju i leče stanja koja utiču na nerve i kičmenu moždinu; psihijatar ne radi sa ovakvim stanjima. Oba lekara mogu da prepisuju lekove.

Kada je potrebno posetiti psihijatra?

Iako može biti teško tražiti pomoć kada je u pitanju mentalno zdravlje, neophodno je to učiniti.

Problemi koji se tiču mentalnog zdravlja su veoma česti, a vaše mentalno zdravlje je jednako važno kao i vaše fizičko zdravlje. U nekim slučajevima, vaš primarni zdravstveni radnik može da vas uputi psihijatru ako s njim podelite svoje simptome.

Epizode ​​se mogu dešavati nasumično, retko ili mogu biti konstantne. Važno je znati da ako negativno utiču na vaš kvalitet života, to je jasan znak da trebate potražiti pomoć.

Ako imate bilo koji od sledećih simptoma, možda bi trebalo da razmislite o poseti psihijatru:

 • Nemogućnost da upravljate ili kontrolišete svoje emocije
 • Neprekidne ili česte epizode ​​ljutnje ili besa
 • Preterani ili iracionalni strahovi
 • Upuštanje u rizično ponašanje
 • Preterana zabrinutost i/ili tuga
 • Značajne promene u obrascima spavanja
 • Upotreba supstanci
 • Poremećaji u ishrani
 • Pad uspeha u školi ili na poslu
 • Povlačenje iz društvenih situacija
 • Misli o samopovređivanju

Zapamtite, nije sramota tražiti pomoć. Što pre potražite pomoć i lečenje, pre ćete se osećati bolje.

RADNO VREME

Pon – Pet 10:00 – 20:00
Sub Po zakazivanju
Ned Po zakazivanju

Lokacija

Psihijatar pomoc terapija nis

Zakažite termin

Centar DAP – Siguran prostor za vaš unutarnji rast i emocionalno blagostanje

Psihijatar pomoc terapija nis

Psihijatar pomoc terapija nis . Lekar koji može da dijagnostikuje i leči mentalna, emocionalna i bihevioralna stanja. Može da prepisuju lekove i druge medicinske tretmane.