Poremecaji jezika govora Nis

Poremecaji jezika govora Nis . Neka deca imaju poteškoća sa razumevanjem jezika i govorom i potrebna im je pomoć. Možda samo ne savladavaju prekretnice u razvoju jezika u isto vreme kao i druga deca,

Poremećaji  jezika i govora

Neka deca imaju poteškoća sa razumevanjem jezika i govorom i potrebna im je pomoć. Možda samo ne savladavaju prekretnice u razvoju jezika u isto vreme kao i druga deca, a sa druge strane možda poteškoće ukazuju na prisustvo poremećaja.

Poremećaji jezika se obično mešaju sa poremećajima govora. Oni nisu isti. I dok razlike mogu izgledati male i nijansirane, važno je razumeti šta vaše dete možda doživljava. Govor se odnosi na to kako izgovaramo različite glasove i reči. Na primer, mucanje je čest poremećaj govora. Takođe problemi sa izgovorom slova „r“ ili zvuka „š“. Jezik se, s druge strane, odnosi na to kako koristimo i razumemo različite reči da bismo preneli našu poruku.

Poremećaji jezika i govora mogu se javiti zajedno ili odvojeno.

Poremećaji u razvoju jezika

Razvoj jezika ima različite delove i deca mogu imati problema sa jednim ili više od sledećeg:

  • Razumevanje onoga što drugi govore (receptivan jezik). Ovo može biti izazvano gubitakom sluha ili nerazumevanjem značenja reči.
  • Saopštavanje misli pomoću jezika (ekspresivni jezik).
  • Nepoznavanjem reči koje treba upotrebiti.
  • Neznajući kako da sklopi rečenicu
  • Poznavanjem reči koje treba koristiti, ali nesposobnošću da ih izrazi.

Poremećaji u razvoju govora

Poremećaji u razvoju govora mogu se ispoljiti kao:

  • Poteškoće sa pravilnim formiranjem određenih reči ili zvukova.
  • Poteškoće u tome da reči ili rečenice teku glatko, poput mucanja.
  • Odloženi razvoj jezika – sposobnost razumevanja i govora se razvija sporije nego što je tipično
  • Afazija (teškoće u razumevanju ili govoru delova jezika zbog povrede mozga ili načina na koji mozak funkcioniše).
  • Poremećaj slušne obrade (poteškoće u razumevanju značenja zvukova koje uho šalje u mozak)

Poremećaji jezika ili govora mogu se javiti sa drugim poremećajima učenja koji utiču na čitanje i pisanje. Deca sa jezičkim poremećajima mogu da se osećaju frustrirano zato što ne mogu da razumeju druge ili drugi ne mogu da razumeju njih, i mogu se ponašati, delovati bespomoćno ili se povučeno.

Poremećaji jezika ili govora takođe mogu biti prisutni uz emocionalne poremećaje ili poremećaje ponašanja, kao što su poremećaj pažnje/hiperaktivnosti (ADHD) ili anksioznost. Deca sa smetnjama u razvoju, uključujući poremećaj autističnog spektra, takođe mogu imati poteškoća sa govorom i jezikom. Kombinacija ovih poremećaja može posebno otežati detetu uspeh u školi.

Pravilna dijagnoza poremećaja kod deteta je ključna kako bi svako dete moglo da dobije pravu vrstu pomoći.

RADNO VREME

Pon – Pet 10:00 – 20:00
Sub Po zakazivanju
Ned Po zakazivanju

Lokacija

Poremecaji jezika govora Nis

Zakažite termin

Centar DAP – Siguran prostor za vaš unutarnji rast i emocionalno blagostanje

Poremecaji jezika govora Nis

Poremecaji jezika govora Nis . Neka deca imaju poteškoća sa razumevanjem jezika i govorom i potrebna im je pomoć. Možda samo ne savladavaju prekretnice u razvoju jezika u isto vreme kao i druga deca,