Edukativno vaspitni program nis

Edukativno vaspitni program nis . Na radionicama koje se održavaju jednom nedeljno deca će naučiti kako da nenasilno  rešavaju konflikte, kako da planiraju vreme,

Optimalni razvoj

Optimalni razvoj je edukativno vaspitni program namenjen deci uzrasta od 6 do 14 godina. Na radionicama koje se održavaju jednom nedeljno deca će naučiti kako da nenasilno rešavaju konflikte, kako da planiraju vreme, kako da budu odgovorni za svoje reči i postupke, kako da raspolažu novcem i još mnogo toga.

Naš cilj je da pomognemo deci da prevaziđu emocionalne i bihevioralne probleme kroz učenje neophodnih veština.

Naš program usmeren je na jačanje i razvoj 4 glavna područja:

1. Emocionalni:

– sposobnost prepoznavanja, izražavanja i regulisanja emocija
– razvoj empatije
– razvoj tolerancije
– jačanje samopouzdanja
– prepoznavanje manipulacije
– asertivnost

2. Komunikacioni:

– jasno izražavanje
– razumevanje i aktivno slušanje
– sposobnost reprodukcije znanja
– rešavanje konflikta bez svađa i besa
– timski rad
– druženje

3. Bihevioralni:

– sticanje pozitivnih navika
– održavanje rutine
– ispunjavanje školskih obaveza
– postavljanje i ostvarivanje ciljeva
– organizacija vremena
– razvoj odgovornosti

4. Kognitivni:

– razvoj kritičkog mišljenja
– jačanje pažnje i koncentracije
– jačanje memorije
– rešavanje problema
– veštine učenja školskog gradiva

Ako dete ispoljava neke od dole navedenih obrazaca ponašanja Centar DAP je mesto na kome će tim stručnjaka raditi na usvajanju i jačanju potrebnih veština i unapređenju mentalnog zdravlja kako bi vaše dete ostvarilo svoje potencijale.

 • Dete ne želi da uči, odlaže, i uvek morate da ga terate da izvršava školske obaveze;
 • Dete ne zna kako da se izbori sa emocijama, nervozno je, ima izlive besa, plače, odgovara i svađa se sa odraslima, stalno se žali i negoduje, krivi druge za svoje probleme;
 • Preterano je zabrinuto oko svojih ocena;
 • Ima strah da odgovara pred odeljenjem, uplašeno je i daje netačne odgovore;
 • Stalno se upoređuje sa drugima, zavidi drugima, uznemireno je, sebe smatra gorim od drugih;
 • Dete je dezorganizovano, ne pakuje školsku torbu, stalno gubi ili zaboravlja stvari;
 • Stalno kasni;
 • Ima poteškoća u komunikaciji sa vršnjacima, stalno se sukobljava ili je preterano stidiljivo;
 • Ne želi da se odvoji od mobilnog telefona, ne želi da ostavi mobilni telefon čak ni kada je sa svojim vršnjacima;
 • Nije u stanju da završi započeto;

Promene koje ćete videti nakon završenog kursa:

 • Dete će biti sposobno da se brine o sebi, da samostalno radi domaći zadatak, biće organizovano;
 • Osećaće se smireno i samopouzdano na času;
 • Biće spontano i opušteno u komunikaciji sa svojim vršnjecima kao i starijim osobama;
 • Biće u stanju da razume svoja osećanja i da ih reguliše;
 • Znaće kako da vodi argumentovanu raspravu i da zaštiti svoja prava bez ugrožavanja prava drugih;
 • Razviće samopoštovanje;
 • Biće u stanju da se stara o sebi u odsustvu odraslih;

Podrška roditeljima tokom kursa

Razvoj socijalnih i emocionalnih veština kod dece zahteva odgovarajuće okruženje van našeg centra kao i često i svakodnevno ponavljanje kako bi se veštine utemeljile. Iz tog razloga je vrlo važno da roditelji svakodnevno praktikuju i primenjuju program koji se obrađuje na radionicama. Roditelj – edukator je važna komponenta naše metode.

Naš tim pruža podršku roditeljima u vidu edukacije, obuke i savetovanja sa ciljem da roditelji steknu neophodna znanja i veštine koje će samostalno primenjivati kod kuće sa detetom u cilju njegovog najoptimalnijeg razvoja i korekcije problematičnih obrazaca ponašanja.

 • Naši stručnjaci prave individualni nedeljni izveštaj o napretku i razvoju deteta;
 • Omogućavamo pristup privatnim Viber grupama za roditelje sa edukativnim i korisnim materijalima;
 • Naši psiholozi nude pomoć u problem situacijama;
 • Organizujemo seminare sa temom dečije i razvojne psihologije koji će pomoći roditeljima da se izbore sa teškim situacijama i reaguju na prikladan način u skladu sa razvojnom fazom deteta;
 • Dostupni su i dodatni kursevi i materijali;

RADNO VREME

Pon – Pet 10:00 – 20:00
Sub Po zakazivanju
Ned Po zakazivanju

Lokacija

Edukativno vaspitni program nis

Zakažite termin

Centar DAP – Siguran prostor za vaš unutarnji rast i emocionalno blagostanje

Edukativno vaspitni program nis

Edukativno vaspitni program nis . Na radionicama koje se održavaju jednom nedeljno deca će naučiti kako da nenasilno  rešavaju konflikte, kako da planiraju vreme,