Bipolarni poremecaj dece adolescenata

Bipolarni poremećaj

Bipolarni afektivni poremećaj kod dece i adolescenata je bolest koju karakterišu stalne promene raspoloženja, od depresivnog do preterano energičnog – euforičnog.

One se dešavaju često, mogu trajati dugo i u velikoj meri utiču na način na koji se dete ponaša

Bipolarni poremećaj se najčešće sreće kod mlađih punoletnika ali može se javiti i kod tinejdžera. Bipolarni pormećaj se retko javlja kod mlađe dece.

Simptomi depresivne faze kod dece:

 • Ravnodušnost
 • Letargija
 • Apatija
 • Umor
 • Depresivno raspoloženje
 • Plakanje bez razloga
 • Ćutanje
 • Iritabilnost
 • Neljubaznost
 • Monotone igre ili njihovo odsustvo
 • Poremećaji spavanja i apetita

Kod adolescenata u ovoj fazi, pored navedenih simptoma javljaju se poremećaji vrednosno-semantičke sfere a mogu se javiti i suicidalne misli i misli o samopovređivanju. Tinejdžer može da govori o tome da njegov život, škola ili posao nemaju smisla.

Simptomi manične faze kod dece:

 • Hiperaktivnost, impulsivnost i agresivnost
 • Brze misli, ponekad se manifestuju brzom i čestom promenom tema tokom razgovora.
 • Rizična i nepromišljena ponašanja koja se ne slažu sa karakterom deteta
 • Nemogućnost spavanja ili znatno smanjena potreba za snom.

Kod adolescenata u ovoj fazi, pored navedenih simptoma javljaju se i

 • Zloupotreba alkohola ili supstanci
 • Promiskuitetno ponašanje
 • Nerealno sagledavanje sopstvenih mogućnosti u vidu grandioznosti i precenjivanja
 • Ekcesivno trošenje novca
 • Gubitak kontakta sa realnošću

Kada dete ili tinejdžer sa bipolarnim poremećajem doživi navedene simptome, to se definiše kao epizoda. Između ovih epizoda, oni se mogu vratiti svom uobičajenom ponašanju i raspoloženju.

Važno je napomenuti da navedeni simptomi ne mogu utvrditi da li je bipolarni poremećaj prisutan jer oni mogu biti povezani sa drugim problemima.

Psihodijagnostika i tretman

Lečenje bipolarnog poremećaja je obično složeno, uz kombinaciju lekova i psihoterapije koje daje najbolje rezultate.

U našem centru koristimo sledeće metode za lečenje poremećaja raspoloženja:

 • Individualnu psihoterapiju
 • Grupnu psihoedukaciju
 • Kognitivo bihevioralnu terapiju
 • Bihevioralnu psihoterapiju
 • Porodično savetovanje

RADNO VREME

Pon – Pet 10:00 – 20:00
Sub Po zakazivanju
Ned Po zakazivanju

Lokacija

Bipolarni poremecaj dece adolescenata

Zakažite termin

Centar DAP – Siguran prostor za vaš unutarnji rast i emocionalno blagostanje